Vanhojen hevosten terveydenhuolto

Vanhojen hevosten terveydenhuolto

 
Nykyään hevoset elävät hyvällä hoidolla huomattavasti vanhemmaksi kuin aikaisemmin, mutta samalla ymmärrys hevosten geriatrisista ongelmista on lisääntynyt. Hevoset saadaan myös pysymään käyttökunnossa ja ”terveinä” pidempään hyvällä hoidolla ja yhteistyöllä omistajan, kengittäjän ja eläinlääkärin välillä.

PPID (pituitary pars intermedia dysfunction) eli ”cushingin tauti” on erittäin yleinen vanhemmilla hevosilla, yleisimpiä oireita siinä ovat mm. pitkä karvapeite tai karvan huono vaihtuminen, laihtuminen/ lihasten kuihtuminen tai toisaalta metaboliseen oireyhtymän sairastuminen, kaviokuume ja tulehdusherkkyyden lisääntyminen (hammas/ silmä/ ihotulehdukset mm). Tauti testataan helposti ACTH-määrityksellä verinäytteestä ja on hoidettavissa jatkuvalla lääkityksellä (pergolidi). Useimmat hevoset vastaavat lääkitykseen hyvin ja omistajat usein kommentoivat muutaman kuukauden lääkityksen jälkeen hevosen nuortuneen useita vuosia sekä olemukseltaan että ulkonäöltä. Jonkin verran hevosillakin tavataan muita sisätauteja iän myötä enemmän, näiden tutkimus aloitetaan tapauskohtaisesti usein ensin verinäytteiden tutkimisella. Myös sydämen sivuääniä kuullaan vanhenevilla hevosilla usein ja osa näistä voi liittyä sydämen vajaatoimintaan. Erittäin yleisiä vanhojen hevosten ongelmia ovat erilaiset hammasongelmat kasvinsyöjän hampaiden puhjetessa ja kuluessa koko elämän ajan – hampaat voivat olla melko kuluneet tai niiden liikkuvuus voi lisääntyä, jolloin tulehduksia tai laajentuneita hammasvälejä alkaa kehittyä helpommin. Mahdollinen PPID myös altistaa näille. Varsinkin etuhampaissa iän myötä esiintyy melko paljon ns. EOTRH-muutoksia (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis syndrome), mikä voi vaatia etuhampaiden poistoja. Ortopedisia ongelmia ikä tuo hevosillekin – nivelrikko tai rappeumamuutosten seurauksena tietyt jännevammatyypit lisääntyvät vuosien ja kilometrien kertyessä. Silmissä kaihimuutokset erityisesti voivat hiljalleen edetä vanhemmilla hevosilla.

Vanhoille hevosille säännöllinen (mutta rasitukselta yksilölle sopiva) liikunta on tärkeää nivelten liikkuvuuden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. Olisi tärkeä myös seurata, että hevonen käy välillä makuulla ja käyttäytyy mahdollisessa laumassa normaalisti. Pitkä tarhaus ja vapaa liike vetreyttää jäykistyviä niveliä. Hyvä ruokinta ylipainoa välttäen, mutta riittävästä proteiinin, kivennäisten ja vitamiinien saannista huolehtien on tärkeämpää jopa kuin nuoremmilla hevosilla jos hampaissa tai suolistossa on ongelmaa rehun käyttökyvyn kanssa. Usein kuluneilla hampailla on helpompi syödä pehmeää heinää kortisempaan verrattuna. Matojen häätö tai lantanäytteiden tutkiminen on yhtä tärkeä kuin nuorilla hevosilla mahdollisesti alentuneen vastustuskyvyn takia. Kavioiden hoitoa ei pidä vanhoillakaan unohtaa, varsinkin iän myötä lisääntyvien ortopedisten ongelmien takia.

Vanhoilla hevosilla perusterveydenhuoltoon kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota – vuosittainen tai tarvittaessa tiheämpi terveyden seuranta eläinlääkärin toimesta on tärkeää, samalla tarkastellaan yleistila ja hampaat, tarvittaessa verinäytteet, silmät tai muut ongelmat. Klinikaltamme löytyy erityisosaamista ja laitteisto laajempaan tutkimukseen tarvittaessa niin sisätautien, hammasongelmien kuin ortopediankin osalta. Tarpeen mukaan autamme myös hevosen viimeisen matkan kanssa.

2018-02-21T10:42:51+00:00